تبلیغات شما اینجا پکیج تصفیه فاضلاب
بستن تبلیغات [X]
آموزش وانتقال تجربیات همکاران دیدبان هواشناسی
آموزش وانتقال تجربیات همکاران دیدبان هواشناسی

سازمان بنادر ودریانوردی از دیگربخشها یی هستند که بدلیل تاثیر پذیری متقابل جو واقیانوس جهت مقاصد دریانوردی ازاطلاعات هواشناسی و پیش بینی هایی که دراین خصوص صادرمی شود بهره می برند.سازمان هواشناسی بمنظور رفع نیازهای دریایی مبادرت به احداث و ایجاد انواع ایستگاه های دریایی هواشناسی مانند ایستگاههای سینوپتیک اصلی به انضمام پارامترهای دریایی نموده که برحسب محل نصب و نوع ادوات مورد استفاده دارای انواع مختلف : ۱- ساحلی ۲- جزیره‌ای ۳- سکوهای ثابت ۴- بویی یا ایستگاههای خودکار هواشناسی دریایی (ثابت و شناور) ۵- جذر و مد سنج ۶- موج نگار ۷- کشتی‌های مخصوص و داوطلب اندازه گیریهای هواشناسی است. سازمان هواشناسی کشور بعنوان متولی اصلی و به عنوان نماینده ایران در کمیته‌های هواشناسی جهانی علاوه بر فعالیتهای کنونی جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمات در بخش دریانوردی بر نامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدتی را مد نظر قرارداده که انشاا... با توجه جدی مسئولین مربوطه بتواند بیش از پیش در تصمیم گیری‌های منطقه ای و جهانی قدمهای مهم و موثر تری را بردارد. درحال حاضربه فعالیت های صورت گرفته دراستان های ساحلی کشور مانند توسعه شبکه دیده‌بانی و پایش و اندازه گیری پارامترهای هواشناسی دریایی و استقرار رادارهای هواشناسی در مناطق ساحلی و همچنین تهیه شناورهای تحقیقاتی می توان اشاره نمود.پیش بینی پدیده های هواشناسی دریایی و ارائه پیش آگاهی به کاربران دریایی یکی دیگراز مهمترین وظایف سازمان هواشناسی در این بخش است که ازطریق بسترهای مخابراتی این اطلاعات در اختیار کاربران قرار می دهد. همچنین با اجرای مدل های عددی, ارتفاع امواج ناشی از باد که در امر دریانوردی بسیار حائز اهمیت است پیش بینی می شود. در آینده نیز مدل های عددی جریان و انتشار آلاینده ها به عنوان دستور کار کارشناسان بخش هواشناسی دریایی تعیین شده است.ایستگاه های خودکار هواشناسی دریایی(بویه)

مدلهای پیش بینی عددی ارتفاع موج
نمونه هایی از بولتن ها و اطلاعیه و اخطاریه های هواشناسی دریایی
ناوه تکس
ZCZC
IN THE NAME OF GOD
MARINE WEATHER BULLETIN FOR PERSIAN GULF AND OMAN SEA
ISSUED BY IRAN AT 1630 UTC 14/05/2015
WARNING: NIL
SYNOPTIC SURFACE WEATHER CHART AT 1200 UTC 14/05/2015
TROUGH OF LOW PRESSURE OVER THE PERSIAN GULF AND OMAN SEA
FORECAST FOR 14 HOURS FROM 14/2200 UTC TO 15/1200 UTC
1- KHARG AREA
WEATHER: P.CLOUDY OCC CLOUDY WITH D.HAZE/M.MIST
WIND: NWLY OCC SLY 14-22KTS MAX 28KTS
SEA : 3-4FT OCC 5FT
VIS : 05-02KMS OCC 01KMS
OUTLOOK: LITTLE CHANGEOUTLOOK: LITTLE CHANGE
NNNN
پیش بینی دریایی خلیج فارس
از تاریخ 1394/02/24 تا تاریخ 1394/02/25
هشدار : افزایش سرعت باد و ارتفاع موج از امشب در شمال و مرکز خلیج فارس
1 - منطقه 1: عرض جغرافیایی 29 درجه تا 30.5 درجه شمالی ( بندر گناوه, بندر ماهشهر, بندر دیلم, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره شیف )
تا ساعت 15:30 امروزاز ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فرداآینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت بادجنوب غربی - شمال غربیجنوب غربی تا شمال غربیشمال غربی
سرعت باد (km/h)10-3010-30 و از امشب 48-1414-48
ارتفاع موج (cm)30-6030-90 و از امشب 90 تا 150 گاهی تا 18090 تا 150 گاهی تا 180
دید افقی(km)4-73-63-6
پیش بینی جذر و مد

نتیجه گیری:
بخش دریانوردی دارای گستره بسیار وسیعی است و توسعه دریانوردی بدون هواشناسی دریانوردی امری محال است لذا تجهیز هرچه بیشتر هواشناسی دریانوردی(بکمک سازمان بنادر و دریانوردی) متناسب با استانداردهای جهانی همانند هواشناسی هوانوردی لازم و ضروری است.برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 810 ،

بر اساس آخرین بخشنامه رسیده از منابع انسانی سازمان 3 مورد اساسی زیر به چشم می خورند:

1- اخذ مجوز اینکه هواشناسی کشوری جز سازمانهای خاص محسوب می شود.

2- اخذ مجوز اینکه 25 درصد از کل مشاغل سازمان را شامل می شود.بزودی فهرست مشاغل مذکور به استانها ارسال خواهد شد.

3- جایگزینی حداکثر 21درصد بجای 35درصد حقوق ثابت و فوق العادهای مستمر بعنوان فوق العاده ویژه.

تذکر : مواردی مثل مجوز بار مالی و یکسری موارد دیگر باید در سطح استانها توسط مدیران صورت بگیرد که در نهایت پس از طی فرایند مذکور سازمان اجازه صدور احکام را خواهد داد. اکنون باید صبر کرد تا فهرست مشاغل مذکور ارسال شود.

انشاا... که رضایت همه همکاران بخصوص بخش دیدبانی و پیش بینی و فنی را در پی داشته باشد.
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 673 ،

همانطوریکه همه دوستان همکار بخوبی می دانید سازمان هواشناسی و دیدبان کشیک درزمان رخداد سانحه هوایی همانند برج مراقبت و سایربخشهای هوانوردی مسئول بوده و باید پاسخگو باشد. لذا چنانچه زمانی که درایستگاه فرودگاهی شیفت هستید اگر خدای نکرده سانحه هوایی در محدوده شما رخ دهد وظیفه دیدبان کشیک چیست؟ لطفا دوستان همکاراگردر این خصوص مطالب و تجاربی دارند بیان کنید.

برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 658 ،

انواع ایستگاه های هواشناسی به منظور نیل به اهداف مختلف موضوعی است که در ادامه توضیح داده می شود:


ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک
ایستگاههایی هستند که بطور همزمان در سراسر دنیا بر اساس ضوابط و مقررات سازمان جهانی هواشناسی بطور ۲۴ ساعته موظف به اندازه گیری و تهیه پارامترهای جوی و ارسال آنها در شبکه مخابراتی، بترتیب سه ساعت به سه ساعت بنام سینوپ و ساعت به ساعت بنام متار می‌باشند و برحسب مورد استفاده دارای انواع مختلفی هستند.
ایستگاههای سینوپتیک: ۱-اصلی ۲- تکمیلی ۳- فرودگاهی


ایستگاههای هواشناسی اقلیم شناسی

ایستگاههایی هستند که در آن اندازه گیری فاکتورهای اقلیمی بطور همزمان و استاندارد بر اساس ضوابط و بمنظور مطالعات اقلیمی انجام و ثبت و ضبط می‌شوند، دارای انواع مختلفی بر حسب مورد استفاده و وضعیت ادواتی می‌باشند.
ایستگاههای اقلیم شناسی ۱- معمولی (کلیماتولوژی) ۲- خودکار ۳- برای مقاصد خاص


ایستگاههای هواشناسی باران سنجی و برف سنجی
ایستگاههایی هستند که میزان نزولات جوی باران و برف را در ساعات مقرر محلی بطور همزمان اندازه گیری و ثبت و ضبط می‌نمایند، برحسب نوع ادوات اندازه گیری به دو نوع تقسیم می‌شوند.
ایستگاههای باران سنجی و برف سنجی: ۱- معمولی ۲- خودکار


ایستگاههای هواشناسی کشاورزی
ایستگاههایی هستند که در آنها بطور همزمان اندازه گیری و ثبت اطلاعات هواشناسی و بیولوژیکی و تحقیقات هواشناسی کشاورزی انجام می‌گیرد. کلیه تسهیلات ادواتی و دامنه فراوانی اندازه گیری‌ها در دو رشته هواشناسی و کشاورزی توسط پرسنل تعلیم دیده برای انجام برسی‌های اساسی هواشناسی کشاورزی در مناطق مختلف می‌بایستی در این ایستگاه انجام شود.
برحسب موارد استفاده دارای انواع زیر می‌باشد:
۱- ایستگاههای تحقیقات هواشناسی کشاورزی اصلی که در آن کلیه دیده بانی‌های هواشناسی کشاورزی و تحقیقات محصولات زیر کشت منطقه انجام می‌شود.
۲- ایستگاههای هواشناسی کشاورزی برای مقاصد خاص: در این نوع ایستگاهها تحقیقات ویژه‌ای در رابطه با نیازهای اطلاعات هواشناسی محصولات کشاورزی انجام می‌شود.


ایستگاههای هواشناسی جو بالا
ایستگاههایی هستند که بطور همزمان حداقل دو نوبت در شبانه روز بر اساس ضوابط و مقررات سازمان هواشناسی پروفیل عمودی از جو از قبیل فشار، دما، رطوبت و سمت و سرعت باد را تهیه و اندازه گیری نموده و در شبکه مخابراتی ملی و جهانی ارسال می‌دارند، برحسب پارامتر مورد اندازه گیری به دو نوع تقسیم می‌شوند.
ایستگاههای جو بالا: ۱- اصلی یا خودکار ۲- پابلت بالن

ایستگاههای هواشناسی دریایی
این نوع ایستگاهها مانند ایستگاههای سینوپتیک اصلی است، به انضمام اینکه پارامترهای دریایی نیز تهیه و توسط شکلی کلی کد فرم در شبکه مخابراتی دریایی گزارش می‌شود، برحسب محل نصب و نوع ادوات و مورد استفاده دارای انواع مختلف زیر می‌باشند.
ایستگاههای هواشناسی دریایی: ۱- ساحلی ۲- جزیره‌ای ۳- سکوهای ثابت ۴- بویی یا ایستگاههای خودکار هواشناسی دریایی (ثابت و شناور) ۵- جذر و مد سنج ۶- موج نگار ۷- کشتی‌های مخصوص و داوطلب اندازه گیریهای هواشناسی


ایستگاههای هواشناسی ویژه
این ایستگاهها برحسب پارامترهایی که اندازه گیری می‌نمایند نامگذاری می‌شوند و شامل ایستگاههای زیر می‌باشند.
۱- ایستگاههای آلودگی زمینه جو ۲- ایستگاههای اوزن سنجی ۳- ایستگاههای تششع سنجی
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 804 ،
معاون هواشناسی کشور:
معاون شبکه پایش هواشناسی کشور گفت: سه هزار و 268 ایستگاه هواشناسی در سراسر ایران فعال است.

مسعود حقیقت روز سه شنبه در نخستین نشست توسعه هواشناسی کشاورزی خوزستان در سرسرای اجتماعات اداره کل هواشناسی خوزستان در اهواز اظهار کرد: این ایستگاه ها از جمله اصلی، کشاورزی، جو بالا و رادار، تغییرات اقلیمی را برای کشور پایش می کنند.

وی افزود: در خوزستان نیز ایستگاه های متعددی در زمینه های مختلف فعال و تغییرات آب و هوایی را رصد می کنند.

حقیقت، به راه اندازی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) کشاورزی در پارسال در کشور اشاره کرد و ادامه داد: هدف از فعالیت این سامانه، کاربردی کردن اطلاعات ایستگاه های هواشناسی و انتقال اطلاعات در کوتاهترین زمان و بدون هزینه به کشاورزان و کاربران است.

معاون شبکه پایش هواشناسی کشور در خصوص مراحل اجرای سامانه تهک گفت:نیازسنجی، تهیه داده و محصول، ساماندهی توزیع داده و محصول، ظرفیت سازی، نظرسنجی و بازخورد و مستند سازی از جمله این مراحل است.

وی اظهار کرد: کاربران بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی شامل بهره برداران و متخصصان هستند و هم اکنون، سازمان هواشناسی کشور، محصولات متعددی تولید و به کاربران عرضه می کند.

حقیقت اضافه کرد: ساماندهی توزیع داده و محصول برای بهره برداران(کشاورزان) شامل پلاکارد، سامانه پیامک، زیرنویس صدا و سیما، شوراهای محلی و دیگر موارد است.

معاون شبکه پایش هواشناسی کشور ادامه داد: بنابراین همه اطلاعات ایستگاه ها باید در کوتاهترین زمان ممکن به کاربر برسد که در غیر این صورت هیچ تاثیری ندارد.

وی گفت: سه عامل هواشناسی، آموزش عالی و جهاد کشاورزی باید به خوبی فعالیت کنند تا بازخورد خوبی برای کشاورز داشته باشد که نقش آموزش عالی، تربیت متخصصان جهاد کشاورزی است.

حقیقت در ادامه اظهار کرد: دو مقوله افزایش دمای هوا و افزایش جمعیت را پیش رو داریم که بخش کشاورزی باید این موارد را به دوش بکشد.

وی اضافه کرد: چندین سال است که کشور با بارش رگباری و پراکنده و کاهش بارش روبه رو هستیم که بر روی کشاورزی اثر می گذارد.

معاون شبکه پایش هواشناسی کشور در خصوص ناهنجاری های اقلیمی خاطرنشان کرد: سیل، خشکسالی، توفان و رگبارهای تاثیر گذار بر روی محصولات کشاورزی از جمله این ناهنجاری ها هستند.

در این نشست یک روزه که جمعی از مسوولان کشاورزی و مسوولان ایستگاه های هواشناسی خوزستان حضور داشتند،به سووالات برخی کشاورزان شرکت کننده پاسخ داده شد.برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 676 ،

بخش دیگری که فعالیتهای هواشناسی در توسعه آن نقش سازنده داشته ودارد جامعه کشاورزان است که بصورت روزانه تا فصلی از اطلاعات هواشناسی در سه مرحله کاشت - داشت - برداشت بهره می برند . در این راستا از دماهای مختلف اعماق خاک دماهای مختلف سطح زمین و دو متری وگرفته تا سمت و سرعت باد و ... و پیش بینی 24ساعته و هفتگی وماهیانه و فصلی جهت استفاده کاربران مشغول به فعالیت در بخش کشاورزی صادر می شود. در حال حاضر سازمان هواشناسی با ارائه طرحی تحت عنوان تهک(توسعه هواشناسی کاربردی)جهت استفاده بهینه تر از داده های هواشناسی دربخش مذکوربا شناسایی این کاربران درگستره وسیع جامعه کشاورزان رونداطلاعرسانی بموقع را تسهیل خواهد کرد.


برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 615 ،

طوفان تندری از جمله پدیده های کوچک مقیاسی است که بصورت محلی رخ داده و معمولا بدلیل کم بودن فاصله زمانی بین تشکیل تا ازبین رفتن بسختی ازقبل قابل پیش بینی است. درواقع بصورت دقیق نمی توان زمان ومکان تشکیل آن را پیش بینی کرد البته این وضعیت در خصوص همه توفانهای کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس نیزصادق است ولی بکمک یک سری شاخصهای موجود مثل کاهش فشاروشرایط دمایی وشاخصهای همرفتی می توان مناطق مستعد رخداد توفان تندری را تخمین زد. مهمترین فاکتوردرشکل گیری این توفانها انرژی پتانسیل در دسترس است (cape)هر چه این انرژی بیشتر باشد با تبدیل شدن به انرژی جنبشی رخداد همرفتهای عمیق وشکل گیری توفانهای تندری قوی تررا سبب می شود. لذا هرچه رطوبت درمنطقه ومحل بیشتر باشد چون انرژی پتانسیل قابل دسترس بیشتری بدنبال دارد انرژی لازم برای تشکیل این توفانها مهیاتر خواهد بود. توفانهای تندری ازابرهای کومه ایی یا کومولوسی منشا می گیرند. لذا ممکن است بصورت همرفتی (گرمایش سطحی) یا اروگرافیک (صعود از کوهستان ) یا فعالیت جبهه سرد درمنطقه تشکیل شوند. بطورکلی از زمان بوجود آمدن تا زمانی که از بین می روند فرایند سه مرحله ایی 1-مرحله کومولوس 2-مرحله بلوغ 3- مرحله از بین رفتن طی خواهد شد. در واقع این ساختارتوفان تندری همان ساختار ابرهای کومه ای بارا (کومولونیمبوس) است که بدلیل دارا بودن انرژی پتانسیل بیشتر قوی تر بوده وپیامدهای مخربی را بهمراه خواهد داشت. معمولا در زمان رخداد توفان تندری پدیده های(رعدوبرق (نتیجه اختلاف پتانسیل الکتریکی) - رگبار باران یارگبار تگرگ یارگبار برف یا مخلوط(با توجه به شرایط دمایی) - وزش باد شدیدیا تندبادهای گاستی(نتیجه ریزش هوای سرد یا نفوذ زبانه پرفشار پشت جبهه سرد)-گردوخاک(نتیجه ریزش هوای سرد و عدم بارش و بافت سست خاک محل)- افت دما(نتیجه ریزش هوای سرد لایه های بالا یا ریزش هوای سرد پشت جبهه سرد)- کاهش فشاریا تغییرات قابل ملاحظه فشار) را شاهد خواهیم بود.

شرایط لازم برای رخ دادن توفان تندری


مراحل شکل گیری توفان تندری1) مرحله‌ی کومولوس

· صعود هوای گرم

· سرعت جریان صعودی با ارتفاع افزایش می‌یابد

· قله‌ی ابر در حال حرکت رو به بالا است (صعود)

· قطره‌های آب فوق سرد در ابر وجود دارد

2) مرحله‌ی بلوغ

· جریان رو به پایین بلورهای یخ، بارش سنگین

· قطره‌های باران فوق سرد در زیر سطح انجماد و برف یا تگرگ در بالای آن قرار دارد

· قله‌ی ابر به تروپوپاز می رسد و شکل سندانی می‌شود.

3) مرحله‌ی از بین رفتن

· بارش از میان ابر همچنان وجود دارد

· جریان صعودی وجود ندارد

· قطره‌های جدید تشکیل نمی شوند

انواع توفان تندری

بطور کلی توفان‌های تندری دو دسته هستند

الف- توفان‌های تندری همرفتی

ب- توفانهای تندری جبهه‌ای

اصولا دونوع توفان تندری وجود دارد. توفان تندری توده هوایی یا air mass Thunderstorm و توفان تندری شدید یا Severe Thunderstorm. به توفان تندری شدید گاهی Squall line Thunderstorm گفته می شود و شدت آن زیاد است و باد گاستی 50 نات یا بیشتر ایجاد می کند. تگرگ های یک چهارم اینچ و بیشتر ایجاد می کند. یک توفان تندری ممکن است یک توفان تک سلولی(single cell)، چندسلولی(multi cell) و یا ابر سلولی(Super cell) باشد. تفاوت آنها فقط در روش صعودی برای بالا بردن رطوبت هوا به سطوح بالا است.توفان‌های داخل یک توده هوا در اثر صعود کوهستانی، همگرایی، تابش خورشیدی و غیره رخ می‌دهند و معمولا در منطقه‌ی محدودی دیده می‌شوند. مثلا حرکت هوای سرد و مرطوب روی سطح گرم موجب گرم شدن هوا از زیر و صعود آن و تشکیل ابرهایCB می‌شود. حرکت هوای مرطوب روی شیب کوهستان نیز موجب شکل‌گیری آن می‌شود.


توفان تندری ناشی از یک توده هوا


توفان تندری جبهه ای در امتداد خط جبهه‌ای( Squall lineجلوی جبهه‌ی سرد) به طول صدها کیلومتر و به عرض ده‌ها کیلومتر مشاهده می شود. دراین ناحیه‌ی وسیع تعداد زیادی از ابرهای CB مشاهده می‌شود. در شکل زیر ابرهای جبهه‌ای نشان داده شده است.

توفان تندری جبهه ایی(چبهه سرد)پیش بینی توفان تندی


اگرچه پیش بینی دقیق زمانی ومکانی شکل گیری توفان تندری درحال حاضرامکان پذیر نیست اما به کمک شاخصهای موجود می توان احتمال شکل گیری آن را تخمین زد و بکمک رادارهای هواشناسی مسیر حرکت و محصولات آنرا کشف و رصد کرد.

کاربرد شاخصهایی جهت پیش بینی احتمالی توفان تندری


1- بررسی شاخص ELR و مقایسه آن باDALR و SALR.

2-نقشه های پیش بینی.

3-شاخصهای ناپایداری یا ترمودینامیکی.(LI ,K,CAPE,SI,.........)

4- کشف و رصد توفان تندری به کمک تصاویردریافتی رادر
کشف و کدگذاری پدیده های وابسطه توسط دیدبان هواشناس


کدهای شماره های 80 تا 99 مربوط به پدیده هایی است که معمولا با ابرهای جوششی و کومه ایی بارا یا توفان تندری رخ می دهند. درواقع تمامی بارشهایی که بصورت رگباری و منقطع ریزش می کنندرا شامل می شوند.


ازکد 80 تا 90 انواع رگبارها بدون رعد و برق در زمان دیدبانی

WW = :80 رگبار ملایم باران (W’W’= -SHRA)

WW = 81: رگبار باران با ریزش متوسط یا شدید(متوسط (W’W’= SHRAو(شدید W’W’= +SHRA)

WW = 82 : رگبار خیلی شدید باران (W’W’= ++SHRA)

WW = 83 : رگبار مخلوط برف و باران با ریزش ملایم(W’W’= -SHSNRA)

WW 84 : رگبار مخلوط برف و باران با ریزش متوسط یا شدید (متوسط W’W’= SHSNRA)و(شدید W’W’= +SHSNRA)

WW = 85 رگبار ملایم برف (W’W’= -SHSN)

WW = 86 رگبار متوسط و یا شدید برف(متوسط W’W’= SHSN)و( شدید W’W’= +SHSN)

WW = 87 : رگبار تگرگ ریز و یا تگرگ نرم با و یا بدون باران و یا مخلوط باران و برف با ریزش ملایم (W’W’= -SHGS -SHGSRA OR -SHGSSNRA)

WW = 88 : رگبار تگرگ ریز و یا تگرگ نرم با و یا بدون باران و یا مخلوط باران و برف با ریزش متوسط و یا شدید

(W’W’= +SHGS OR +SHGSRA OR +SHGSSNRA)(W’W’= SHGS) OR SHGSRA OR SHGSSNRA)

WW = 89 : رگبار تگرگ با و یا بدون باران و یا مخلوط باران و برف که توأم با رعد و برق نیست با ریزش ملایم

(W’W’= -SHGR OR -SHGRRA OR -SHGRSNRA)

WW = 90 : رگبار تگرگ با و یا بدون باران و یا مخلوط باران و برف که توأم با رعد و برق نیست با ریزش متوسط و یا شدید

(W’W’= +SHGR OR +SHGRRA OR +SHGRSNRA) شدید (W’W’= SHGR OR SHGRRA OR SHGRSNRA)متوسط

از91 تا94 انواع رگبارها در زمان دیدبانی - رعد و برق طی ساعت گذشته

WW = 91 : باران ملایم در وقت دیدبانی توأم با رعد و برق در ساعت گذشته ، نه در وقت دیدبانی

WW = 92: باران متوسط و یا شدید در وقت دیدبانی توأم با رعد و برق در ساعت گذشته ، نه در وقت دیدبانی

WW = : 93 برف ملایم یا مخلوط برف و باران و یا تگرگ در وقت دیدبانی توأم با رعد و برق در ساعت گذشته ، نه در وقت دیدبانی
WW = 94 : برف با ریزش متوسط و یا شدید یا مخلوط برف و باران و یا تگرگ در وقت دیدبانی توأم با رعد و برق در ساعت گذشته ، نه در وقت دیدبانی
در گزارشات متار هر گاه از کدهای94 -91 WW= استفاده گردد باید در قسمت W’W’ هوای حاضر موجود قید شود و در پایان گزارش در قسمت REW’W’ رعد و برق طی ساعت گذشته گزارش گردد.

از 95 تا 99 رعد و برق درزمان دیدبانی همراه با انواع ریزش های رگباری
WW = 95 رعد و برق ملایم یا متوسط در وقت دیدبانی توأم با باران یا برف و یا مخلوط برف و باران در وقت دیدبانی ( بدون تگرگ )
(TSRA
OR -TSSN OR –TSSNRA-) ملایم

TSRA OR TSSN OR TSSNRA) متوسط

WW = 96 : رعد و برق ملایم یا متوسط در وقت دیدبانی توأم با تگرگ در وقت دیدبانی

(TSGR-) ملایم (TSGR) متوسط

WW = 97 : رعد و برق شدید در وقت دیدبانی توأم با باران یا برف و یا مخلوط برف و باران در وقت دیدبانی( بدون تگرگ)
(TSRA OR +TSSN OR +TSSNRA+) شدید

WW = 98 : رعد و برق در وقت دیدبانی توأم با طوفان گرد و خاک و یا طوفان شن در هنگام دیدبانی (TSDS OR TSSS)

WW = 99 : رعد و برق شدید در وقت دیدبانی توأم با تگرگ در وقت دیدبانی
(TSGR+) شدید


برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 1281 ،


آمد رمضان هست دعا را اثری
دارد دل ما شور و نوای دگری
ما بنده عاصی و گنهکار توییم
ای داور بخشنده بما کن نظری
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 658 ،

ساده ترین تعریف : مه در واقع ابری است که به سطح زمین چسبیده و یا نزدیک آن است. پدیده مه عبارت است ازتراکم ذرات زیاد بخار آب یا ذرات ریز آب (زمانیکه هوا بسیار سرد است این ذرات آب به ذرات ریز یخ تبدیل می شوند که در آنصورت این نوع مه ,مه یخی نامیده می شود.)با قطری در حدود 40 میکرون یا کمتر هستند. در مناطقی که نزدیک کارخانجات است مه تولید شده معمولا با دود کارخانجات مخلوط می گردد. این نوع مه که مخلوطی از ذرات ریز آب و ذرات دود است smog(در بعضی مواقع رطوبت نسبی کمتر از 95 درصد است.) نام دارد. مه هایی که رقیق وپراکنده بوده و ارتفاع آن در بالای سطح زمین در حدود 2متری وبرروی دریا در حدود 10 متری هستند shallow fog نامیده می شوند. زمانی که صحبت از مه می شود معمولا در چنین مواقعی رطوبت نزدیک به صدرصد و دید افقی کمتر از 1000متر است. این پدیده علارغم اینکه دارای ظارهر آرامی است اما بدلیل کاهش میزان دید و افزایش غلظت آلودکی در محیط می تواند سبب آسیب های جبراناپذیری شود. همانطوریکه می دانیم سالانه در بسیاری از جاده های کشور بدلیل تشکیل پدیده مه و کاهش دید افقی در سطح جاده ها حوادث بدی اتفاق می افتد یا اینکه شکل گیری این پدیده در مجاورت یا در سطح باندهای فرودگاه بدلیل کاهش دید افقی می تواند مخاطرات جدی را برای نشست و برخاست هواپیما سبب شود. لذا بدلیل اهمیت این پدیده به ظاهر آرام اما خطرناک , علاوه بر کشف و ثبت و گزارش این پدیده ,پیش بینی نقاط مستعد نیز لازم و ضروری است. در این راستا همواره بخصوص در فصول سرد هواشناسی در پیش بینی های روزانه در صورت فراهم بودن بستر و شرایط برای رخ دادن این پدیده اطلاعات لازم را در اختیار کابران در قالب پیش بینی روزانه قرار می دهد. اما متاسفانه بدلیل عدم توجه کافی ,شاهد اتفاقات ناگواری در خصوص این پدیده هستیم. علاوه بر کشف و ثبت و گزارش روزانه و پیش بینی هایی که صورت می گیرد فعالیتهایی همچون پهنه بندی و شناخت مناطق مستعد صورت می گیرد که خیلی کار ساز است. این پدیده عموما در فصول سرد در حین بارش و بعداز بارش و حتی تا چند روز پس از بارش بدلیل وجود رطوبت کافی در منطقه و فراهم بودن شرایط برای اشباع هوا رخ می دهد. مطابق تحقیقات صورت گرفته آستانه بحرانی این پدیده در حمل و نقل جاده ایی بقرار ذیل است:

1- مه معمولی : اگرمیدان دید بین 200تا 1000متر باشد.

2- مه غلیظ: اگر میدان دید بین 40 تا 200متر باشد.

3- مه متراکم: اگر میدان دید کمتر از 40متر باشد.

نتایج حاصل از بررسی آمار تصادفات در دوره آماری 1369-1377 مشخص می کند که 5/7 درصد ازتصادفات در شرایط نامساعد جوی بویژه در شرایط مه روی می دهند.


سهم استانی تصادفات در دوره مذکور :


1- تهران = 4/5 درصد 8- کرمانشاه = 4/8 درصد

2- گیلان = 2/7 درصد 9- همدان = 9/1 درصد

3- اردبیل = 27/7 درصد 10- مرکزی = 5/5 درصد

4- آذربایجان شرقی = 8/2 درصد 11- سمنان = 7 درصد

5- آذربایجان غربی = 4/5 درصد 12- خراسان = 7/6 درصد

6- زنجان = 11/7 درصد 13-اصفهان = 8 درصد

7- کردستان = 7/1 درصد 14- ایلام = 4/6 درصد

15- لرستان = 6 درصد 16- چهار محال= 8/5 درصد

17- کهگیلویه = 2/6 درصد 18-خوزستان = 9/4 درصد

20- بوشهر = 7/1 درصد 21- فارس = 5/9 درصد

22- یزد = 5/1 درصد 23- کرمان = 6/2 درصد

24- سیستان و بلوچستان = 9/2 درصد 25- هرمزگان = 9/7 درصد.


نتیجه: بیشترین سهم تصادفات در شرایط بد آب و هوایی بخصوص پدیده مه رخ داده متعلق به زنجان - اردبیل - خوزستان- سیستان و بلوچستان - هرمزگان - همدان بوده است.بنابراین توجه کافی از طرف کاربران و جامعه به پیش بینی ها هواشناسی و تمهیدات لازم در مناطق مستعد شکل گیری مه می تواند سهم حوادث جاده ایی درشرایط بد آب و هوایی بخصوص پدیده مه را کاهش دهد. بدین منظور هواشناسی در کنار غالب جاده های کشوربا ایجاد ایستگاه های هواشناسی جاده ایی بواسطه صدور اطلاعیه ها و هشدارهای لازم تلاش در کاهش مخاطرات جوی دارد.

آمار بر گرفته از: کتاب آب و هوا و ایمنی جاده ها

نوشته دکتر مجید حبیبی نوخندان و دکتر غلامعلی کمالی
برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 828 ،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید : 20925
  • بازدید امروز :8
  • بازدید دیروز : 10
  • بازدید این هفته : 8
  • بازدید این ماه : 514
  • تعداد نظرات : 0
  • تعداد کل پست ها : 9
  • افراد آنلاین : 1
امکانات جانبی
بالای صفحه